XSDT 90 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Tư, 31/5 Hôm nay- Thứ Năm, 1/6
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSDT> XSDT 90 ngày
Giải 815
Giải 7398
Giải 6126963003681
Giải 51865
Giải 4498949085689313
97588981202801137641
Giải 3 3170003744
Giải 2 48322
Giải 159352
Giải ĐB526934
Soi cầu Đồng Tháp
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0 5 2, 6
1 1, 3, 5 6 5, 9
2 0, 2 7
3 4 8 1, 8
4 1, 4 9 4, 8
XSDT 30 ngày
 
 
Giải 877
Giải 7448
Giải 6508505011156
Giải 59096
Giải 4851814521964727
53849076800583929596
Giải 3 3494323912
Giải 2 60589
Giải 180542
Giải ĐB817013
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 6
1 2, 3, 9 6
2 7 7 7
3 9 8 0, 1, 5, 9
4 2, 3, 8, 9 9 6, 6
XSDT 90 ngày
Giải 833
Giải 7492
Giải 6825240267703
Giải 58213
Giải 4099678349745601
21731388820532644130
Giải 3 9975650426
Giải 2 64754
Giải 196610
Giải ĐB823050
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 0, 2, 4, 6
1 0, 3 6 7
2 6, 6, 6 7
3 0, 1, 3 8 2
4 9 2, 7
XSDT 100 ngày
Giải 803
Giải 7267
Giải 6089000805134
Giải 57160
Giải 4795770910465394
03438772666697338386
Giải 3 2123119572
Giải 2 60450
Giải 111258
Giải ĐB637269
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 0, 8
1 6 0, 6, 7, 9
2 7 2, 3, 7
3 1, 4, 8 8 0, 6
4 9 0, 4
XSDT 200 ngày
Giải 818
Giải 7525
Giải 6666973108360
Giải 58757
Giải 4089888042789808
24749673315351551345
Giải 3 3782463558
Giải 2 83732
Giải 177102
Giải ĐB397597
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 7, 8
1 0, 5, 8 6 0, 9
2 4, 5, 7 7
3 1, 2 8 8
4 5, 9 9 7
XSDT 300 ngày
Giải 887
Giải 7727
Giải 6885344047852
Giải 58586
Giải 4859098018179783
10648048156418069455
Giải 3 5408965129
Giải 2 66122
Giải 164748
Giải ĐB102237
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 2, 3, 5
1 5 6
2 2, 7, 9 7
3 7 8 0, 1, 3, 6, 7, 9
4 8, 8 9
XSDT 10 ngày
Giải 862
Giải 7882
Giải 6255874200072
Giải 55206
Giải 4429165432760372
20283105263725267060
Giải 3 2491030053
Giải 2 43456
Giải 191114
Giải ĐB169373
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2, 3, 6, 8
1 0, 4, 6 6 0, 2
2 0, 6, 7 7 2, 2, 3
3 8 2, 3
4 9
XSDT 20 ngày
Giải 880
Giải 7712
Giải 6602894083343
Giải 58278
Giải 4868821552174108
76521048490864013687
Giải 3 9563369447
Giải 2 22034
Giải 118970
Giải ĐB019373
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 8 5
1 2 6
2 1, 1, 8 7 0, 3, 8
3 3, 4 8 0, 2, 7
4 0, 3, 7, 9 9
XSDT 40 ngày
Giải 805
Giải 7517
Giải 6895666646311
Giải 50711
Giải 4328461955653741
08195533114288210382
Giải 3 5003122643
Giải 2 17419
Giải 131691
Giải ĐB456415
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 6, 6
1 1, 1, 1, 5, 7, 9 6 4
2 7
3 1 8 2, 2
4 1, 3, 6 9 1, 5
XSDT 50 ngày
Giải 827
Giải 7752
Giải 6075342829960
Giải 50273
Giải 4348764962967763
35844849679777537124
Giải 3 2839131019
Giải 2 15517
Giải 140560
Giải ĐB624449
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 3
1 7, 9 6 0, 0, 3, 7
2 4, 7, 9 7 3, 5, 6
3 8 2
4 4, 9 9 1
XSDT 60 ngày
Giải 862
Giải 7762
Giải 6022805693511
Giải 57495
Giải 4601751270549236
68735769598024088834
Giải 3 2651700107
Giải 2 75224
Giải 156233
Giải ĐB665017
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 9
1 1, 7, 7 6 2, 2, 9
2 4, 8 7 5
3 3, 4, 5, 6 8
4 0 9 5
XSDT 500 ngày
Giải 899
Giải 7253
Giải 6674351717428
Giải 57663
Giải 4078020246698748
21889087899134620618
Giải 3 1796356454
Giải 2 06350
Giải 144689
Giải ĐB646022
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 0, 3, 4
1 8 6 3, 3, 6
2 2, 8 7 1
3 8 9, 9, 9
4 3, 6, 8 9 9
XSDT 1 ngày
Giải 866
Giải 7666
Giải 6470945472630
Giải 57543
Giải 4388861528517094
34570626428009680229
Giải 3 0001609803
Giải 2 53737
Giải 168544
Giải ĐB376440
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5
1 6 6 6, 6
2 9 7 0
3 0, 7 8 5, 6
4 0, 2, 3, 4, 7 9 4, 6
XSDT 2 ngày
Giải 873
Giải 7044
Giải 6497331351681
Giải 50093
Giải 4616496101775313
17621127876584838727
Giải 3 1586148469
Giải 2 30580
Giải 190863
Giải ĐB545088
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 3, 7 6 1, 3, 9
2 1, 7 7 3, 3
3 5 8 0, 1, 7, 8
4 4, 8, 9 9 3
XSDT 3 ngày
Giải 826
Giải 7294
Giải 6109641039547
Giải 56547
Giải 4784817657035313
20005175390113094969
Giải 3 7725469924
Giải 2 87748
Giải 140990
Giải ĐB699101
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 5 5 4
1 3 6 9
2 4, 6 7 0
3 0, 9 8 1
4 7, 7, 8 9 0, 4, 6
XSDT 4 ngày
Giải 859
Giải 7532
Giải 6446249106648
Giải 58616
Giải 4789499576346795
08579096318819698574
Giải 3 5389180752
Giải 2 60477
Giải 177683
Giải ĐB883267
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 9
1 0, 6 6 2, 3, 7
2 7 4, 7, 9
3 1, 2 8 3
4 8, 9 9 1, 5, 6
XSDT 5 ngày
Giải 871
Giải 7368
Giải 6406056318322
Giải 51591
Giải 4925782352837812
50139709058077024644
Giải 3 9145878800
Giải 2 69774
Giải 166768
Giải ĐB328646
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 8
1 2 6 0, 8, 8
2 2, 8 7 0, 1, 4, 8
3 1, 9 8
4 4, 6 9 1
XSDT 6 ngày
Giải 871
Giải 7420
Giải 6808372095408
Giải 57523
Giải 4286390382414308
85423551058067893592
Giải 3 8922472404
Giải 2 26635
Giải 194012
Giải ĐB155515
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 8, 8, 9 5
1 2, 5 6
2 0, 3, 3, 4, 4 7 1, 8
3 5, 9 8 3
4 9 2
XSDT 7 ngày
Giải 838
Giải 7268
Giải 6416277601884
Giải 55839
Giải 4414703005771748
86494765243684294165
Giải 3 0697870855
Giải 2 78004
Giải 108505
Giải ĐB241081
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 5, 7
1 6 0, 2, 5, 8
2 4 7 0, 8
3 8, 9 8 1, 4
4 2, 8 9 4
XSDT 1000 ngày
Giải 850
Giải 7536
Giải 6392048408951
Giải 53427
Giải 4968978409890033
76241671984565712496
Giải 3 5314125029
Giải 2 00388
Giải 120486
Giải ĐB288300
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 1, 7
1 6
2 0, 7, 9 7
3 3, 6 8 6, 8
4 0, 1, 1 9 6, 7, 8, 8
Giải 806
Giải 7554
Giải 6287308380645
Giải 57876
Giải 4420591787279841
09259182436935679362
Giải 3 7574502835
Giải 2 09874
Giải 129371
Giải ĐB123923
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 4, 6, 9, 9
1 6 2
2 3 7 1, 2, 3, 4, 6
3 5, 8 8
4 1, 3, 5, 5 9
Giải 832
Giải 7543
Giải 6174580990034
Giải 58722
Giải 4713497148479415
05107412499472399283
Giải 3 7901075547
Giải 2 83304
Giải 152465
Giải ĐB909577
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5
1 0, 5 6 5
2 2, 3 7 7
3 2, 4 8 3, 4
4 3, 5, 7, 9, 9 9 9
Giải 869
Giải 7699
Giải 6914183196958
Giải 53803
Giải 4840756401072044
79721946960070243259
Giải 3 2321350476
Giải 2 42416
Giải 158062
Giải ĐB084679
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 8, 9
1 0, 3, 6, 9 6 2, 9
2 1 7 5, 6, 9
3 8
4 1, 4 9 6, 9
Giải 868
Giải 7882
Giải 6066205156627
Giải 54849
Giải 4009635871624670
62607809462354540420
Giải 3 8401717901
Giải 2 34835
Giải 107425
Giải ĐB140732
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5
1 5, 6, 7 6 2, 3, 8
2 0, 5, 7 7 0
3 2, 5 8 2
4 5, 6, 9 9
Giải 861
Giải 7413
Giải 6748788069944
Giải 51596
Giải 4197395835699682
49871857435734517638
Giải 3 3604603252
Giải 2 55539
Giải 128531
Giải ĐB349673
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2, 6
1 3 6 1
2 7 1, 3
3 1, 8, 9, 9 8 2, 7
4 3, 4, 5, 6 9 6
Giải 853
Giải 7507
Giải 6532905655969
Giải 58600
Giải 4581858089713751
92257730680860247216
Giải 3 2976427305
Giải 2 18674
Giải 168453
Giải ĐB478272
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 5, 7 5 1, 3, 3, 7
1 6 6 4, 5, 8, 9
2 9 7 2, 4
3 8 5
4 9 7
Giải 854
Giải 7253
Giải 6358588114552
Giải 51340
Giải 4531116496131991
11849628686508388594
Giải 3 2896740926
Giải 2 88519
Giải 174474
Giải ĐB167474
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 3, 4
1 1, 1, 9 6 1, 7, 8
2 6 7 4, 4
3 8 3, 5
4 0, 9 9 1, 4
Giải 810
Giải 7926
Giải 6182097367418
Giải 55450
Giải 4132225614773613
63779243507427342100
Giải 3 8785398406
Giải 2 31997
Giải 128967
Giải ĐB523839
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 0, 0, 3
1 0, 3, 8 6 7
2 0, 2, 6 7 3, 9
3 6, 9 8
4 7 9 7
Giải 856
Giải 7395
Giải 6770167025883
Giải 59899
Giải 4672003065278406
77322778762936889863
Giải 3 0011651309
Giải 2 09376
Giải 177642
Giải ĐB635253
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 6, 9 5 2, 3, 6
1 6 6 3, 8
2 2 7 6, 6
3 8 3
4 2 9 5, 9
Giải 859
Giải 7614
Giải 6925115359974
Giải 51342
Giải 4677420216017259
15102884769434405059
Giải 3 9765955960
Giải 2 56500
Giải 185099
Giải ĐB311212
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 1, 9, 9, 9, 9
1 2, 4 6 0, 0
2 7 4, 6
3 5 8
4 2, 2, 4 9 9
Giải 807
Giải 7051
Giải 6451687507176
Giải 51992
Giải 4356649087507591
29048549682950487634
Giải 3 9357164503
Giải 2 83047
Giải 180956
Giải ĐB749143
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 7 5 0, 1, 6
1 6 6 4, 8
2 7 1, 5, 6
3 4 8
4 3, 7, 8 9 1, 2
Giải 824
Giải 7656
Giải 6634978471745
Giải 57394
Giải 4296579932099502
40551087432741874307
Giải 3 0441328618
Giải 2 97036
Giải 142224
Giải ĐB682158
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5 1, 6, 7, 8
1 3, 8, 8 6
2 0, 4, 4 7
3 6 8
4 3, 5, 7, 9 9 4
Giải 830
Giải 7474
Giải 6530916727596
Giải 53172
Giải 4638183198580441
60781292906580580770
Giải 3 9466845469
Giải 2 74161
Giải 184487
Giải ĐB878030
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 9 5
1 8 6 1, 8, 9
2 7 0, 2, 2, 4
3 0, 0 8 1, 5, 7
4 1 9 0, 6
Giải 850
Giải 7219
Giải 6882494475981
Giải 55780
Giải 4222957516310586
52731920714650416203
Giải 3 9564620863
Giải 2 72458
Giải 179454
Giải ĐB400323
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 0, 4, 8
1 9 6 3, 3
2 3, 4 7 1
3 1 8 0, 1, 6
4 6, 7 9 5
Giải 820
Giải 7492
Giải 6310647793650
Giải 53094
Giải 4414821368328993
32067488445816955029
Giải 3 1831652975
Giải 2 41346
Giải 160179
Giải ĐB265535
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0
1 6 6 7, 9
2 0, 9 7 5, 9, 9
3 5 8 2, 3
4 4, 6 9 2, 3, 4
Giải 861
Giải 7420
Giải 6469369283877
Giải 50969
Giải 4592573275972075
85758428855231512704
Giải 3 6964656725
Giải 2 79194
Giải 135962
Giải ĐB309392
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 7, 8, 9
1 5 6 1, 2, 9
2 0, 5, 8 7 5, 7
3 8 5
4 6 9 2, 3, 4
Giải 807
Giải 7727
Giải 6089265353296
Giải 55876
Giải 4739195748080781
70628759647332253393
Giải 3 6033214459
Giải 2 87283
Giải 140573
Giải ĐB870842
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 9
1 9 6 4
2 2, 7, 8 7 3, 6
3 2, 5 8 0, 1, 3
4 2 9 2, 3, 6
Giải 847
Giải 7813
Giải 6104673605953
Giải 50883
Giải 4024590361882939
84517441885532025281
Giải 3 4915743448
Giải 2 57847
Giải 129614
Giải ĐB018594
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 7, 9
1 3, 4, 7, 8 6 0
2 0 7
3 9 8 1, 3, 8
4 6, 7, 7, 8 9 4
Giải 897
Giải 7176
Giải 6421931840236
Giải 57983
Giải 4098759489286449
20711510076098469130
Giải 3 8846249495
Giải 2 38175
Giải 110146
Giải ĐB706125
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5
1 1, 9 6 2
2 5 7 5, 5, 6
3 0, 6 8 3, 4, 4
4 6, 9 9 2, 5, 7
Giải 832
Giải 7713
Giải 6046727617385
Giải 59942
Giải 4901612164630431
19105561692884390429
Giải 3 4976214648
Giải 2 67599
Giải 100584
Giải ĐB311404
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5
1 3 6 1, 1, 2, 7, 9
2 9 7
3 1, 2 8 4, 5
4 2, 3, 6, 8 9 9
Giải 832
Giải 7212
Giải 6505560130396
Giải 53706
Giải 4841889297143814
92526934537275910961
Giải 3 7267089967
Giải 2 36950
Giải 153087
Giải ĐB191727
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0, 3, 5, 9
1 2, 3, 4 6 1, 7
2 6, 7 7 0, 1
3 2 8 7, 8
4 9 6
Giải 879
Giải 7797
Giải 6843487950575
Giải 57110
Giải 4776822975148487
53259798217448072420
Giải 3 8704554806
Giải 2 01667
Giải 114738
Giải ĐB328137
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1, 9
1 0 6 7
2 0, 1 7 5, 9
3 4, 7, 8 8 0, 2, 7
4 5 9 5, 7
Giải 891
Giải 7888
Giải 6874731301695
Giải 56294
Giải 4227288269648240
14381491664129333095
Giải 3 3120259035
Giải 2 67782
Giải 127404
Giải ĐB234216
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5
1 6 6 6
2 8 7
3 0, 5 8 1, 2, 8
4 0, 7 9 1, 3, 4, 5, 5, 6
Giải 858
Giải 7235
Giải 6412068664338
Giải 56420
Giải 4904252081777228
35161249708472571509
Giải 3 8413897068
Giải 2 67719
Giải 170850
Giải ĐB881367
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 8
1 7, 9 6 1, 6, 7, 8
2 0, 0, 5, 5, 8 7 0
3 5, 8, 8 8
4 9
Giải 812
Giải 7915
Giải 6322626774647
Giải 50350
Giải 4679821105398806
49386354802209037043
Giải 3 2138321496
Giải 2 80840
Giải 138420
Giải ĐB078469
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0, 3
1 2, 5 6 9
2 0, 6 7 7
3 8 0, 2, 3, 6
4 0, 3, 7 9 0, 6
Giải 803
Giải 7612
Giải 6876995134997
Giải 59816
Giải 4375195627904800
60322934340617529718
Giải 3 9552980720
Giải 2 75797
Giải 155051
Giải ĐB122255
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 1, 5
1 2, 3, 6, 8, 9 6 9
2 0, 2, 9 7 5, 9
3 4 8
4 9 7, 7
Giải 849
Giải 7010
Giải 6920895276388
Giải 56424
Giải 4175979017658047
76668885069151315726
Giải 3 5611976514
Giải 2 78259
Giải 196773
Giải ĐB013043
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5 9
1 0, 3, 4, 9 6 8
2 4, 6, 7 7 3, 6
3 8 8
4 3, 7, 9 9 7
Giải 892
Giải 7555
Giải 6864159611814
Giải 51754
Giải 4512297159299333
93209359845459578266
Giải 3 1124924856
Giải 2 01747
Giải 192230
Giải ĐB776565
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 4, 5, 6
1 4 6 1, 5, 6
2 9 7
3 0, 3 8 4
4 1, 7, 9 9 2, 2, 5
Giải 819
Giải 7279
Giải 6992445602893
Giải 58089
Giải 4687718966790657
17952376094999835590
Giải 3 6126211078
Giải 2 34194
Giải 177840
Giải ĐB142175
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2, 7
1 9 6 0, 2, 7
2 4 7 1, 5, 8, 9
3 8 9
4 0 9 0, 3, 4, 8
Giải 884
Giải 7285
Giải 6966633733864
Giải 54091
Giải 4564285323290177
67543975781517530849
Giải 3 9102475100
Giải 2 58277
Giải 100205
Giải ĐB572076
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5
1 6 4, 6
2 4, 8 7 3, 5, 6, 7, 7, 8
3 2 8 4, 5
4 3, 9 9 1
Giải 880
Giải 7854
Giải 6664647837715
Giải 50883
Giải 4179415101204809
78416669056190661881
Giải 3 0445268727
Giải 2 21351
Giải 193346
Giải ĐB596338
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 9 5 1, 2, 4
1 2, 5, 6 6
2 7 7
3 8 8 0, 1, 3, 3
4 1, 6, 6 9
Giải 822
Giải 7419
Giải 6344289875773
Giải 52955
Giải 4291237120423348
34977761853076529990
Giải 3 2682767890
Giải 2 40435
Giải 120788
Giải ĐB038473
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5
1 9 6 5
2 2, 3, 7 7 3, 3, 7
3 5 8 5, 7, 8
4 2, 8 9 0, 0
Giải 827
Giải 7488
Giải 6046459146868
Giải 50470
Giải 4695933172829307
11289495793069444065
Giải 3 2781769938
Giải 2 54512
Giải 176369
Giải ĐB778406
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5
1 2, 4, 7 6 4, 5, 8, 9
2 7, 8 7 0, 9
3 8 8 8, 9
4 9 3, 4
Giải 821
Giải 7704
Giải 6952777179848
Giải 54098
Giải 4404503275452849
65917925675432691562
Giải 3 4231633564
Giải 2 33518
Giải 129541
Giải ĐB076308
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 0, 4
1 6, 7, 7, 8 6 2, 4, 7
2 1, 6, 7 7
3 8
4 1, 8, 9 9 8
Giải 858
Giải 7468
Giải 6613579897464
Giải 50771
Giải 4087812781599655
29839143816151828290
Giải 3 7316824633
Giải 2 58661
Giải 176469
Giải ĐB037054
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 5, 8
1 5, 8 6 1, 4, 8, 8, 9
2 7 1
3 3, 5, 9 8 1, 1, 9
4 9 0
Giải 868
Giải 7017
Giải 6706820524478
Giải 56415
Giải 4016936558119967
52264817721845024109
Giải 3 5257397431
Giải 2 73036
Giải 156766
Giải ĐB757852
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 2, 2
1 5, 7 6 4, 6, 7, 8, 8
2 7 2, 3, 8
3 1, 6 8 1
4 9 3
Giải 816
Giải 7053
Giải 6705523106387
Giải 54388
Giải 4941819689134862
10176181622715913749
Giải 3 7075823776
Giải 2 35479
Giải 123464
Giải ĐB914098
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 5, 8, 9
1 0, 6 6 2, 2, 4
2 7 6, 6, 9
3 8 1, 7, 8
4 9 9 1, 8
Giải 855
Giải 7936
Giải 6760579380268
Giải 54757
Giải 4576129070320840
43866623898009378058
Giải 3 1623239172
Giải 2 20558
Giải 157357
Giải ĐB720096
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 5, 7, 7, 8, 8
1 2 6 6, 8
2 7 2
3 2, 6, 8 8 9
4 0 9 3, 6
Giải 807
Giải 7142
Giải 6218665847725
Giải 53194
Giải 4527761145131655
44687044685608962489
Giải 3 6879057508
Giải 2 29343
Giải 110005
Giải ĐB405616
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7, 8 5 1, 5
1 6 6 8
2 5 7 6
3 8 4, 6, 7, 9, 9
4 2, 3 9 0, 4
Giải 894
Giải 7236
Giải 6922385680596
Giải 58568
Giải 4919083229293569
36755529691553817515
Giải 3 4751966506
Giải 2 29107
Giải 129852
Giải ĐB206454
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 8 5 2, 4, 5
1 5, 9 6 8, 8, 9, 9
2 3 7
3 6, 8 8
4 9 2, 4, 6
Giải 800
Giải 7860
Giải 6794728659381
Giải 53213
Giải 4483791751613788
65324211549718033771
Giải 3 7618092023
Giải 2 10070
Giải 169302
Giải ĐB365662
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 4
1 3, 6 6 0, 2, 5
2 3, 4 7 0, 1, 9
3 8 0, 0, 1, 8
4 7 9
Giải 821
Giải 7845
Giải 6370725369206
Giải 53583
Giải 4039561312357034
69449048165978483792
Giải 3 6942059175
Giải 2 63597
Giải 109862
Giải ĐB842663
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 6
1 6 6 2, 3
2 0, 1, 3 7 5
3 4, 6 8 3, 4
4 5, 9 9 2, 7
Giải 887
Giải 7557
Giải 6917842830074
Giải 50207
Giải 4991993783619162
94956981343282387407
Giải 3 6295632204
Giải 2 58710
Giải 167543
Giải ĐB026623
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 7 5 6, 6, 7
1 0 6 2
2 3, 3 7 4, 8
3 4, 6 8 3, 7
4 3 9 9
Giải 852
Giải 7227
Giải 6007249184735
Giải 56778
Giải 4273851711056543
56269531180977475716
Giải 3 0224818573
Giải 2 55727
Giải 104277
Giải ĐB277782
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2
1 0, 6, 8, 8 6 9
2 7, 7 7 2, 3, 4, 7, 8
3 5 8 2, 5
4 3, 8 9
Giải 801
Giải 7064
Giải 6879444063649
Giải 57362
Giải 4359029502039488
11595418319805257484
Giải 3 6963017665
Giải 2 90773
Giải 181996
Giải ĐB565363
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 6 5 2
1 6 2, 3, 4, 5
2 0 7 3
3 0, 1 8 4, 8
4 9 9 4, 5, 6
Giải 845
Giải 7135
Giải 6969995926352
Giải 50203
Giải 4502034847334233
10644994936136352743
Giải 3 9534079829
Giải 2 12332
Giải 146795
Giải ĐB045782
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3 5 2
1 6 3
2 9 7 3
3 2, 3, 5 8 2
4 0, 3, 4, 5 9 2, 3, 5, 9
Giải 846
Giải 7921
Giải 6380286576428
Giải 52951
Giải 4867159050641207
07206915518348660940
Giải 3 1560491480
Giải 2 11348
Giải 142739
Giải ĐB844598
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 6, 6, 7 5 1, 1, 7
1 5 6
2 1, 8 7
3 9 8 0, 6
4 0, 6, 8 9 8
Giải 814
Giải 7716
Giải 6446789184295
Giải 55665
Giải 4006501209253347
95192570184081866307
Giải 3 6228782926
Giải 2 22785
Giải 111255
Giải ĐB608400
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5 0, 5
1 4, 6, 8, 8, 8 6 5, 7
2 6 7
3 8 5, 7
4 7 9 2, 2, 5
Giải 871
Giải 7365
Giải 6387743203232
Giải 51866
Giải 4379222745463263
72303227684959040892
Giải 3 4493885575
Giải 2 51679
Giải 146604
Giải ĐB627156
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 4, 6
1 6 3, 5, 6, 8
2 0, 2 7 1, 5, 7, 9
3 2, 8 8
4 9 0, 2
Giải 893
Giải 7987
Giải 6391785668792
Giải 54542
Giải 4366453795160070
28933771634856415113
Giải 3 7027645378
Giải 2 73080
Giải 112866
Giải ĐB493582
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1
1 3, 7 6 3, 4, 6, 6
2 7 0, 6, 8
3 3 8 0, 2, 7
4 2, 5 9 2, 3
Giải 874
Giải 7554
Giải 6391386302302
Giải 57770
Giải 4919435726614580
78260028598750315295
Giải 3 5516318367
Giải 2 34811
Giải 146523
Giải ĐB708802
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 3 5 4, 9
1 1, 3 6 0, 3, 6, 7
2 3 7 0, 4
3 0 8 0
4 3 9 5
Giải 845
Giải 7828
Giải 6409788452678
Giải 50079
Giải 4641917335938457
45493246864609843169
Giải 3 5341965911
Giải 2 34363
Giải 131829
Giải ĐB555879
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 7, 9
1 1, 9 6 3, 9
2 8, 9 7 8, 9, 9
3 8 6
4 5, 5 9 1, 3, 7, 8
Giải 871
Giải 7894
Giải 6625288125788
Giải 56452
Giải 4768917485600443
03343455793448660318
Giải 3 9417684759
Giải 2 18398
Giải 185438
Giải ĐB097501
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2, 2, 6, 9
1 2, 8 6
2 7 1, 6, 9
3 8 8 6, 8
4 3, 3 9 1, 4, 8
Giải 829
Giải 7348
Giải 6585443111261
Giải 51492
Giải 4297822735638512
11660675922555561095
Giải 3 3746177550
Giải 2 82867
Giải 159268
Giải ĐB128514
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 4, 5, 6
1 1, 2, 4 6 0, 1, 1, 7, 8
2 9 7
3 8 2
4 8 9 2, 2, 5
Giải 887
Giải 7088
Giải 6795733436934
Giải 50947
Giải 4984261324481002
73559283543515336931
Giải 3 4074234430
Giải 2 44055
Giải 185185
Giải ĐB336247
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 3, 4, 5, 7, 9
1 6
2 6 7
3 0, 1, 4 8 5, 7, 8
4 2, 3, 4, 7, 7 9
Giải 891
Giải 7869
Giải 6004311054768
Giải 53203
Giải 4746012017781734
70999012755777000690
Giải 3 4599566386
Giải 2 21466
Giải 178256
Giải ĐB268522
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 5 5 6
1 6 6, 8, 9
2 2 7 0, 5, 7
3 4 8 6
4 3 9 0, 1, 5, 9
Giải 839
Giải 7002
Giải 6765877711547
Giải 56200
Giải 4074575190343742
70880217104399280708
Giải 3 5909392198
Giải 2 41376
Giải 191117
Giải ĐB255738
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 3, 8 5 7, 8
1 0, 7 6
2 7 1, 6
3 8, 9 8 0
4 2, 7 9 2, 3, 8
Giải 805
Giải 7274
Giải 6557539228214
Giải 51260
Giải 4480573582799073
00691098184620313673
Giải 3 4655084040
Giải 2 71840
Giải 108592
Giải ĐB029687
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 0, 7
1 4, 8 6 0
2 2, 7 7 3, 3, 4, 5
3 8 7
4 0, 0 9 1, 2
Giải 822
Giải 7698
Giải 6156337280629
Giải 55693
Giải 4008619402273272
31434261360970629944
Giải 3 8953166536
Giải 2 78284
Giải 166903
Giải ĐB985353
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 3
1 6 1, 3
2 2, 2, 8, 9 7 2
3 1, 4, 6, 6 8 4
4 4 9 3, 8
Giải 860
Giải 7620
Giải 6634779306247
Giải 50190
Giải 4857406178807312
17610253770685768401
Giải 3 7955405258
Giải 2 68512
Giải 114419
Giải ĐB561716
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4, 7, 8
1 0, 2, 2, 6, 9 6 0
2 0 7 7
3 0 8 8
4 0, 7, 7 9 0
Giải 889
Giải 7136
Giải 6717438652487
Giải 57146
Giải 4636375504576033
63744665021266328403
Giải 3 4097518376
Giải 2 02260
Giải 120013
Giải ĐB833129
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5
1 3 6 0, 3, 5
2 9 7 4, 5, 6
3 3, 6, 7 8 7, 9
4 4, 5, 6 9
Giải 894
Giải 7402
Giải 6877172832941
Giải 50815
Giải 4730589132335979
37777955332487454546
Giải 3 1520119463
Giải 2 50885
Giải 193424
Giải ĐB702919
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5 8
1 5, 9 6 3
2 3, 4 7 1, 4, 7, 9
3 3 8 3, 5
4 1, 6 9 4
Giải 833
Giải 7152
Giải 6674778069233
Giải 50590
Giải 4896938081160208
18193204206459964706
Giải 3 7712777832
Giải 2 00689
Giải 117488
Giải ĐB144424
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6, 8 5 2
1 1 6
2 0, 4, 7 7
3 2, 3, 3 8 8, 9
4 7 9 0, 3, 3, 9
Giải 829
Giải 7681
Giải 6257653187461
Giải 56365
Giải 4002967651688284
15840413791857527372
Giải 3 1843268841
Giải 2 44217
Giải 121553
Giải ĐB486571
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 6, 7, 8 6 1, 5
2 9 7 1, 2, 5, 6, 9
3 2 8 1, 4
4 0, 1 9 6
Giải 852
Giải 7842
Giải 6999121350046
Giải 59657
Giải 4733747989658738
83106612034752510396
Giải 3 6831750973
Giải 2 07711
Giải 120857
Giải ĐB467462
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 2, 7, 7
1 1, 7 6 2
2 5 7 3, 4
3 5, 8 8
4 2, 6 9 1, 6, 6
Giải 829
Giải 7123
Giải 6603014032113
Giải 52310
Giải 4948833648014384
75989469179115157927
Giải 3 7027203059
Giải 2 30870
Giải 145049
Giải ĐB957647
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1, 9
1 0, 3, 7 6
2 3, 7, 9 7 0, 2
3 0 8 0, 3, 4, 9
4 7, 9 9
Giải 891
Giải 7924
Giải 6055322620748
Giải 50589
Giải 4027051694061286
20197835764440056798
Giải 3 2364433058
Giải 2 59210
Giải 138706
Giải ĐB342088
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 6 5 3, 8
1 0 6 2
2 4 7 6
3 8 6, 8, 9
4 0, 4, 8 9 1, 7, 8
Giải 800
Giải 7822
Giải 6577008676729
Giải 50429
Giải 4447695586084322
08766599354454725677
Giải 3 7451503146
Giải 2 07731
Giải 180195
Giải ĐB113834
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5
1 5 6 0, 6, 7, 9
2 2, 2, 9, 9 7 0, 7
3 1, 4, 5 8
4 6, 7 9 5
Giải 807
Giải 7870
Giải 6623051416427
Giải 52867
Giải 4901801480183524
27470765975804833347
Giải 3 8643346809
Giải 2 20410
Giải 176071
Giải ĐB115341
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7, 9 5
1 0 6 7
2 4, 7 7 0, 0, 1
3 0, 3 8 0
4 1, 1, 7, 8 9 7
Giải 860
Giải 7453
Giải 6778679018139
Giải 57796
Giải 4990731453298738
82802226560659978831
Giải 3 1906961657
Giải 2 62352
Giải 164111
Giải ĐB074608
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 8 5 2, 3, 6, 7
1 1 6 0, 9
2 7 3
3 1, 2, 8, 9 8 6
4 9 6, 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSDT theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Đồng Tháp trực tiếp

XSDT 90 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên www.joaocapela.com. Trường hợp kết quả xố số Đồng Tháp có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,

Xổ số trực tiếp toàn quốc | Kết quả xổ số- xskt.me | Kết quả xổ số- KQXS.me | Xổ số 3 Miền | Nhạc chuông hay miễn phí | Xem bói | http://xskt.com.vn/xsmt | XSMB hôm qua | Tải nhạc chờ | KQXSMB