XSDT 40 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Tư, 31/5 Hôm nay- Thứ Năm, 1/6
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSDT> XSDT 40 ngày
Giải 815
Giải 7398
Giải 6126963003681
Giải 51865
Giải 4498949085689313
97588981202801137641
Giải 3 3170003744
Giải 2 48322
Giải 159352
Giải ĐB526934
Soi cầu Đồng Tháp
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0 5 2, 6
1 1, 3, 5 6 5, 9
2 0, 2 7
3 4 8 1, 8
4 1, 4 9 4, 8
XSDT 30 ngày
 
 
Giải 877
Giải 7448
Giải 6508505011156
Giải 59096
Giải 4851814521964727
53849076800583929596
Giải 3 3494323912
Giải 2 60589
Giải 180542
Giải ĐB817013
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 6
1 2, 3, 9 6
2 7 7 7
3 9 8 0, 1, 5, 9
4 2, 3, 8, 9 9 6, 6
XSDT 90 ngày
Giải 833
Giải 7492
Giải 6825240267703
Giải 58213
Giải 4099678349745601
21731388820532644130
Giải 3 9975650426
Giải 2 64754
Giải 196610
Giải ĐB823050
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 0, 2, 4, 6
1 0, 3 6 7
2 6, 6, 6 7
3 0, 1, 3 8 2
4 9 2, 7
XSDT 100 ngày
Giải 803
Giải 7267
Giải 6089000805134
Giải 57160
Giải 4795770910465394
03438772666697338386
Giải 3 2123119572
Giải 2 60450
Giải 111258
Giải ĐB637269
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 0, 8
1 6 0, 6, 7, 9
2 7 2, 3, 7
3 1, 4, 8 8 0, 6
4 9 0, 4
XSDT 200 ngày
Giải 818
Giải 7525
Giải 6666973108360
Giải 58757
Giải 4089888042789808
24749673315351551345
Giải 3 3782463558
Giải 2 83732
Giải 177102
Giải ĐB397597
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 7, 8
1 0, 5, 8 6 0, 9
2 4, 5, 7 7
3 1, 2 8 8
4 5, 9 9 7
XSDT 300 ngày
Giải 887
Giải 7727
Giải 6885344047852
Giải 58586
Giải 4859098018179783
10648048156418069455
Giải 3 5408965129
Giải 2 66122
Giải 164748
Giải ĐB102237
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 2, 3, 5
1 5 6
2 2, 7, 9 7
3 7 8 0, 1, 3, 6, 7, 9
4 8, 8 9
XSDT 10 ngày
Giải 862
Giải 7882
Giải 6255874200072
Giải 55206
Giải 4429165432760372
20283105263725267060
Giải 3 2491030053
Giải 2 43456
Giải 191114
Giải ĐB169373
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2, 3, 6, 8
1 0, 4, 6 6 0, 2
2 0, 6, 7 7 2, 2, 3
3 8 2, 3
4 9
XSDT 20 ngày
Giải 880
Giải 7712
Giải 6602894083343
Giải 58278
Giải 4868821552174108
76521048490864013687
Giải 3 9563369447
Giải 2 22034
Giải 118970
Giải ĐB019373
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 8 5
1 2 6
2 1, 1, 8 7 0, 3, 8
3 3, 4 8 0, 2, 7
4 0, 3, 7, 9 9
XSDT 40 ngày
Giải 805
Giải 7517
Giải 6895666646311
Giải 50711
Giải 4328461955653741
08195533114288210382
Giải 3 5003122643
Giải 2 17419
Giải 131691
Giải ĐB456415
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 6, 6
1 1, 1, 1, 5, 7, 9 6 4
2 7
3 1 8 2, 2
4 1, 3, 6 9 1, 5
XSDT 50 ngày
Giải 827
Giải 7752
Giải 6075342829960
Giải 50273
Giải 4348764962967763
35844849679777537124
Giải 3 2839131019
Giải 2 15517
Giải 140560
Giải ĐB624449
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 3
1 7, 9 6 0, 0, 3, 7
2 4, 7, 9 7 3, 5, 6
3 8 2
4 4, 9 9 1
XSDT 60 ngày
Giải 862
Giải 7762
Giải 6022805693511
Giải 57495
Giải 4601751270549236
68735769598024088834
Giải 3 2651700107
Giải 2 75224
Giải 156233
Giải ĐB665017
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 9
1 1, 7, 7 6 2, 2, 9
2 4, 8 7 5
3 3, 4, 5, 6 8
4 0 9 5
XSDT 500 ngày
Giải 899
Giải 7253
Giải 6674351717428
Giải 57663
Giải 4078020246698748
21889087899134620618
Giải 3 1796356454
Giải 2 06350
Giải 144689
Giải ĐB646022
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 0, 3, 4
1 8 6 3, 3, 6
2 2, 8 7 1
3 8 9, 9, 9
4 3, 6, 8 9 9
XSDT 1 ngày
Giải 866
Giải 7666
Giải 6470945472630
Giải 57543
Giải 4388861528517094
34570626428009680229
Giải 3 0001609803
Giải 2 53737
Giải 168544
Giải ĐB376440
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5
1 6 6 6, 6
2 9 7 0
3 0, 7 8 5, 6
4 0, 2, 3, 4, 7 9 4, 6
XSDT 2 ngày
Giải 873
Giải 7044
Giải 6497331351681
Giải 50093
Giải 4616496101775313
17621127876584838727
Giải 3 1586148469
Giải 2 30580
Giải 190863
Giải ĐB545088
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 3, 7 6 1, 3, 9
2 1, 7 7 3, 3
3 5 8 0, 1, 7, 8
4 4, 8, 9 9 3
XSDT 3 ngày
Giải 826
Giải 7294
Giải 6109641039547
Giải 56547
Giải 4784817657035313
20005175390113094969
Giải 3 7725469924
Giải 2 87748
Giải 140990
Giải ĐB699101
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 5 5 4
1 3 6 9
2 4, 6 7 0
3 0, 9 8 1
4 7, 7, 8 9 0, 4, 6
XSDT 4 ngày
Giải 859
Giải 7532
Giải 6446249106648
Giải 58616
Giải 4789499576346795
08579096318819698574
Giải 3 5389180752
Giải 2 60477
Giải 177683
Giải ĐB883267
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 9
1 0, 6 6 2, 3, 7
2 7 4, 7, 9
3 1, 2 8 3
4 8, 9 9 1, 5, 6
XSDT 5 ngày
Giải 871
Giải 7368
Giải 6406056318322
Giải 51591
Giải 4925782352837812
50139709058077024644
Giải 3 9145878800
Giải 2 69774
Giải 166768
Giải ĐB328646
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 8
1 2 6 0, 8, 8
2 2, 8 7 0, 1, 4, 8
3 1, 9 8
4 4, 6 9 1
XSDT 6 ngày
Giải 871
Giải 7420
Giải 6808372095408
Giải 57523
Giải 4286390382414308
85423551058067893592
Giải 3 8922472404
Giải 2 26635
Giải 194012
Giải ĐB155515
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 8, 8, 9 5
1 2, 5 6
2 0, 3, 3, 4, 4 7 1, 8
3 5, 9 8 3
4 9 2
XSDT 7 ngày
Giải 838
Giải 7268
Giải 6416277601884
Giải 55839
Giải 4414703005771748
86494765243684294165
Giải 3 0697870855
Giải 2 78004
Giải 108505
Giải ĐB241081
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 5, 7
1 6 0, 2, 5, 8
2 4 7 0, 8
3 8, 9 8 1, 4
4 2, 8 9 4
XSDT 1000 ngày
Giải 850
Giải 7536
Giải 6392048408951
Giải 53427
Giải 4968978409890033
76241671984565712496
Giải 3 5314125029
Giải 2 00388
Giải 120486
Giải ĐB288300
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 1, 7
1 6
2 0, 7, 9 7
3 3, 6 8 6, 8
4 0, 1, 1 9 6, 7, 8, 8
Giải 806
Giải 7554
Giải 6287308380645
Giải 57876
Giải 4420591787279841
09259182436935679362
Giải 3 7574502835
Giải 2 09874
Giải 129371
Giải ĐB123923
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 4, 6, 9, 9
1 6 2
2 3 7 1, 2, 3, 4, 6
3 5, 8 8
4 1, 3, 5, 5 9
Giải 832
Giải 7543
Giải 6174580990034
Giải 58722
Giải 4713497148479415
05107412499472399283
Giải 3 7901075547
Giải 2 83304
Giải 152465
Giải ĐB909577
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5
1 0, 5 6 5
2 2, 3 7 7
3 2, 4 8 3, 4
4 3, 5, 7, 9, 9 9 9
Giải 869
Giải 7699
Giải 6914183196958
Giải 53803
Giải 4840756401072044
79721946960070243259
Giải 3 2321350476
Giải 2 42416
Giải 158062
Giải ĐB084679
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 8, 9
1 0, 3, 6, 9 6 2, 9
2 1 7 5, 6, 9
3 8
4 1, 4 9 6, 9
Giải 868
Giải 7882
Giải 6066205156627
Giải 54849
Giải 4009635871624670
62607809462354540420
Giải 3 8401717901
Giải 2 34835
Giải 107425
Giải ĐB140732
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5
1 5, 6, 7 6 2, 3, 8
2 0, 5, 7 7 0
3 2, 5 8 2
4 5, 6, 9 9
Giải 861
Giải 7413
Giải 6748788069944
Giải 51596
Giải 4197395835699682
49871857435734517638
Giải 3 3604603252
Giải 2 55539
Giải 128531
Giải ĐB349673
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2, 6
1 3 6 1
2 7 1, 3
3 1, 8, 9, 9 8 2, 7
4 3, 4, 5, 6 9 6
Giải 853
Giải 7507
Giải 6532905655969
Giải 58600
Giải 4581858089713751
92257730680860247216
Giải 3 2976427305
Giải 2 18674
Giải 168453
Giải ĐB478272
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 5, 7 5 1, 3, 3, 7
1 6 6 4, 5, 8, 9
2 9 7 2, 4
3 8 5
4 9 7
Giải 854
Giải 7253
Giải 6358588114552
Giải 51340
Giải 4531116496131991
11849628686508388594
Giải 3 2896740926
Giải 2 88519
Giải 174474
Giải ĐB167474
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 3, 4
1 1, 1, 9 6 1, 7, 8
2 6 7 4, 4
3 8 3, 5
4 0, 9 9 1, 4
Giải 810
Giải 7926
Giải 6182097367418
Giải 55450
Giải 4132225614773613
63779243507427342100
Giải 3 8785398406
Giải 2 31997
Giải 128967
Giải ĐB523839
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 0, 0, 3
1 0, 3, 8 6 7
2 0, 2, 6 7 3, 9
3 6, 9 8
4 7 9 7
Giải 856
Giải 7395
Giải 6770167025883
Giải 59899
Giải 4672003065278406
77322778762936889863
Giải 3 0011651309
Giải 2 09376
Giải 177642
Giải ĐB635253
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 6, 9 5 2, 3, 6
1 6 6 3, 8
2 2 7 6, 6
3 8 3
4 2 9 5, 9
Giải 859
Giải 7614
Giải 6925115359974
Giải 51342
Giải 4677420216017259
15102884769434405059
Giải 3 9765955960
Giải 2 56500
Giải 185099
Giải ĐB311212
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 1, 9, 9, 9, 9
1 2, 4 6 0, 0
2 7 4, 6
3 5 8
4 2, 2, 4 9 9
Giải 807
Giải 7051
Giải 6451687507176
Giải 51992
Giải 4356649087507591
29048549682950487634
Giải 3 9357164503
Giải 2 83047
Giải 180956
Giải ĐB749143
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 7 5 0, 1, 6
1 6 6 4, 8
2 7 1, 5, 6
3 4 8
4 3, 7, 8 9 1, 2
Giải 824
Giải 7656
Giải 6634978471745
Giải 57394
Giải 4296579932099502
40551087432741874307
Giải 3 0441328618
Giải 2 97036
Giải 142224
Giải ĐB682158
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5 1, 6, 7, 8
1 3, 8, 8 6
2 0, 4, 4 7
3 6 8
4 3, 5, 7, 9 9 4
Giải 830
Giải 7474
Giải 6530916727596
Giải 53172
Giải 4638183198580441
60781292906580580770
Giải 3 9466845469
Giải 2 74161
Giải 184487
Giải ĐB878030
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 9 5
1 8 6 1, 8, 9
2 7 0, 2, 2, 4
3 0, 0 8 1, 5, 7
4 1 9 0, 6
Giải 850
Giải 7219
Giải 6882494475981
Giải 55780
Giải 4222957516310586
52731920714650416203
Giải 3 9564620863
Giải 2 72458
Giải 179454
Giải ĐB400323
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 0, 4, 8
1 9 6 3, 3
2 3, 4 7 1
3 1 8 0, 1, 6
4 6, 7 9 5
Giải 820
Giải 7492
Giải 6310647793650
Giải 53094
Giải 4414821368328993
32067488445816955029
Giải 3 1831652975
Giải 2 41346
Giải 160179
Giải ĐB265535
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0
1 6 6 7, 9
2 0, 9 7 5, 9, 9
3 5 8 2, 3
4 4, 6 9 2, 3, 4
Giải 861
Giải 7420
Giải 6469369283877
Giải 50969
Giải 4592573275972075
85758428855231512704
Giải 3 6964656725
Giải 2 79194
Giải 135962
Giải ĐB309392
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 7, 8, 9
1 5 6 1, 2, 9
2 0, 5, 8 7 5, 7
3 8 5
4 6 9 2, 3, 4
Giải 807
Giải 7727
Giải 6089265353296
Giải 55876
Giải 4739195748080781
70628759647332253393
Giải 3 6033214459
Giải 2 87283
Giải 140573
Giải ĐB870842
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 9
1 9 6 4
2 2, 7, 8 7 3, 6
3 2, 5 8 0, 1, 3
4 2 9 2, 3, 6
Giải 847
Giải 7813
Giải 6104673605953
Giải 50883
Giải 4024590361882939
84517441885532025281
Giải 3 4915743448
Giải 2 57847
Giải 129614
Giải ĐB018594
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 7, 9
1 3, 4, 7, 8 6 0
2 0 7
3 9 8 1, 3, 8
4 6, 7, 7, 8 9 4
Giải 897
Giải 7176
Giải 6421931840236
Giải 57983
Giải 4098759489286449
20711510076098469130
Giải 3 8846249495
Giải 2 38175
Giải 110146
Giải ĐB706125
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5
1 1, 9 6 2
2 5 7 5, 5, 6
3 0, 6 8 3, 4, 4
4 6, 9 9 2, 5, 7
Giải 832
Giải 7713
Giải 6046727617385
Giải 59942
Giải 4901612164630431
19105561692884390429
Giải 3 4976214648
Giải 2 67599
Giải 100584
Giải ĐB311404
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5
1 3 6 1, 1, 2, 7, 9
2 9 7
3 1, 2 8 4, 5
4 2, 3, 6, 8 9 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSDT theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Đồng Tháp trực tiếp

XSDT 40 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên www.joaocapela.com. Trường hợp kết quả xố số Đồng Tháp có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,

Cài nhạc chờ Viettel | Người nổi tiếng | Nhà đất cho thuê | Việc làm tại HCM | Xem tử vi | Xổ số Miền Bắc- XSTD | http://xskt.com.vn/xsmn | XSMT | Cài nhạc chờ | Ca sĩ nổi tiếng