XSMN 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Tư, 31/5 Hôm nay- Thứ Năm, 1/6
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSMN 30 ngày

1. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 31/5

Thứ 4
31/05
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Giải 8828591
Giải 7516243651
Giải 62249
8239
5416
0118
1711
2344
3044
6803
4086
Giải 5480559062187
Giải 460520
98371
30494
23903
37145
61470
85227
84300
37786
00830
42863
76077
22590
94878
02979
06496
02309
29585
36834
83878
78623
Giải 347617
61289
97874
59859
49510
39535
Giải 2565642474899058
Giải 1918595270225367
ĐB776856290965839121
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
ĐầuKQ lôtô XSMN
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
03, 50, 2, 63, 9
16, 6, 71, 80
20, 71, 3
3904, 5
45, 93, 4, 84
56, 991, 8
643, 57
70, 14, 7, 88, 9
82, 95, 65, 6, 7
9401, 6
XSMN 30 ngày
 
 

2. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 30/5

Thứ 3
30/05
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Giải 8707629
Giải 7237775585
Giải 67954
6999
0586
6752
7899
2193
1592
1302
6978
Giải 5134824550152
Giải 462453
90186
14840
45345
17115
66409
04502
51919
05671
69912
57800
71006
39929
60165
07583
38824
33135
91264
26174
91803
31739
Giải 394442
87102
81765
06321
84864
06013
Giải 2470145189097390
Giải 1311952903274242
ĐB263248183144962882
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
02, 2, 90, 62, 3
14, 52, 93
21, 94, 9
3725, 9
40, 2, 5, 8, 842
53, 42, 52
65, 54, 4
701, 5, 64, 8
86, 62, 3, 5
95, 90, 3, 90, 2
XSMN 90 ngày

3. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 29/5

Thứ 2
29/05
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
Giải 8501545
Giải 7453398988
Giải 69927
2176
1003
1269
6300
3681
8499
1319
0526
Giải 5805118650332
Giải 467589
09910
66017
14590
01912
81722
52246
49894
90856
89313
97588
98120
28011
37641
06419
30902
63646
59799
76404
38635
01988
Giải 366390
40716
31700
03744
14122
59503
Giải 2872804832236933
Giải 1580685935286591
ĐB124399526934031619
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
030, 02, 3, 4
10, 2, 6, 71, 3, 59, 9, 9
22, 70, 22, 6
342, 3, 5
461, 45, 6
50, 1, 32, 6
685, 9
76
80, 91, 88, 8
90, 0, 94, 81, 9, 9
XSMN 100 ngày

4. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 28/5

Chủ nhật
28/05
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Giải 8828694
Giải 7497308604
Giải 65152
3075
9573
1178
7155
9156
5600
0254
3631
Giải 5470528253287
Giải 413195
19840
58854
06985
90936
04846
75946
77143
71458
42458
22137
12456
32273
14888
75086
41713
60326
93852
13474
53684
12231
Giải 312975
62157
47970
68530
58184
14911
Giải 2354796591030252
Giải 1473383504820604
ĐB230897077788716889
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0580, 4, 4
101, 3
256
36, 80, 71, 1
40, 6, 63, 8
52, 4, 75, 6, 6, 8, 82, 2, 4
6
73, 5, 5, 90, 3, 84
82, 56, 8, 84, 4, 6, 7, 9
95, 7, 74
XSMN 200 ngày

5. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 27/5

Thứ 7
27/05
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Giải 863897920
Giải 7260287333980
Giải 66879
4846
9181
9662
8717
4094
9298
9778
7347
8478
5675
8182
Giải 56545947585251399
Giải 487137
11858
58616
28538
19370
22517
87915
32306
90385
07244
17458
62906
56905
34558
97279
13525
21878
64546
59169
78649
58849
81043
63999
62675
04268
99682
96074
32969
Giải 355682
86425
16760
99988
56598
18042
07001
94348
Giải 256854189214686177096
Giải 180920879373788846108
ĐB467972087646871775332287
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
05, 6, 61, 8
15, 6, 77
20, 515, 50
37, 873
45, 64, 62, 6, 7, 9, 93, 8
54, 88, 8
60, 30, 21, 98, 9
70, 2, 955, 8, 8, 9, 94, 5, 5, 8
81, 25, 7, 8, 980, 2, 2, 7
948, 86, 9, 9
XSMN 300 ngày

6. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 26/5

Thứ 6
26/05
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Giải 8736292
Giải 7549388406
Giải 69448
7836
0175
5999
4933
2511
5577
5855
3763
Giải 5293764047181
Giải 453751
11326
50706
41238
24388
29068
71433
22332
60687
94402
20882
57379
67545
19515
06128
34254
27432
90545
36131
63514
42699
Giải 305946
24847
84930
40724
73956
53336
Giải 2653287930802617
Giải 1418275074204736
ĐB678511262332048130
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
062, 4, 86
111, 54, 7
26, 7, 848
33, 6, 7, 80, 2, 2, 30, 1, 2, 6, 6
46, 7, 8, 92, 55
514, 5, 6
6823
73, 597
882, 7, 81
992, 9
XSMN 10 ngày

7. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 25/5

Thứ 5
25/05
Tây NinhAn GiangBình Thuận
Giải 8411919
Giải 7780370440
Giải 69621
0423
7052
9350
8422
4712
8265
9434
0788
Giải 5772163862013
Giải 440609
13802
53158
17538
14865
06961
12897
76580
31969
53750
34753
30230
66109
90851
39146
63647
91436
11351
36056
54246
06864
Giải 361741
70097
86232
57972
10484
99396
Giải 2366690769329317
Giải 1210986249537631
ĐB564864976172469636
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tây NinhAn GiangBình Thuận
02, 99
12, 93, 7, 9
21, 1, 32
380, 21, 4, 6, 6
41, 10, 6, 6, 7
52, 80, 0, 1, 31, 6
61, 4, 5, 994, 5
70, 2, 2
800, 64, 8
97, 7, 83, 56
XSMN 20 ngày

8. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 24/5

Thứ 4
24/05
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Giải 8522115
Giải 7084619998
Giải 65043
1175
6419
1912
2794
4534
5143
8775
6125
Giải 5911274571865
Giải 461317
03332
87298
25762
81982
01911
14487
97019
85835
49598
87388
80406
08930
34851
88029
28858
91353
92090
39292
81742
05712
Giải 378068
88699
84554
36477
57269
85192
Giải 2579873449660997
Giải 1857728542874053
ĐB459317238481004582
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
06
11, 2, 7, 7, 92, 9, 92, 5
21, 85, 9
320, 4, 5
432, 3
521, 4, 73, 3, 8
62, 85, 9
72, 575
82, 4, 7, 71, 82
98, 94, 6, 80, 2, 2, 7, 8
XSMN 40 ngày

9. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 23/5

Thứ 3
23/05
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Giải 8183611
Giải 7104338008
Giải 67995
3127
7820
5497
1261
0595
4988
4080
4395
Giải 5037264138014
Giải 480394
34190
78305
47310
18683
10395
97852
99833
87748
60004
01142
06627
70878
91187
39079
71275
73941
62004
78557
23365
63773
Giải 330872
34039
60047
43859
31955
93242
Giải 2753643755005860
Giải 1018346611257715
ĐB176224139573386018
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
04, 544, 8
10, 82, 31, 4, 5, 8
20, 4, 77
34, 93, 6, 8
42, 7, 81, 2
520, 95, 7
6410, 5
72, 23, 83, 5, 9
8370, 8
90, 4, 5, 55, 75
XSMN 50 ngày

10. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 22/5

Thứ 2
22/05
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
Giải 8347766
Giải 7678448004
Giải 68750
4913
1502
5085
0501
1156
2973
1794
0863
Giải 5815490969983
Giải 404335
96482
17857
69373
48065
15443
90554
85181
45219
64727
53849
07680
05839
29596
84072
55612
62368
57886
86818
43472
55197
Giải 357542
10898
34943
23912
95427
89892
Giải 2678496058968777
Giải 1717148054296024
ĐB940078817013443616
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
0214
13, 42, 3, 92, 6, 8
274, 7
34, 59
42, 3, 92, 3, 8, 9
50, 4, 4, 76
653, 6, 8
73, 8, 872, 2, 3, 7
820, 1, 5, 93, 6
986, 62, 4, 7
XSMN 60 ngày

11. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 21/5

Chủ nhật
21/05
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Giải 8305861
Giải 7173592666
Giải 69968
3276
0155
1624
7910
9824
8581
5910
2723
Giải 5986828927195
Giải 443099
81772
13619
55686
08237
40341
06071
01440
25461
67457
27314
47856
77855
23230
25876
06100
15620
78170
83376
09874
52100
Giải 388656
72151
15107
05250
73956
24239
Giải 2933345005485826
Giải 1423294081389533
ĐB532952164268504732
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
070, 0
190, 3, 40
294, 40, 3, 6
30, 4, 702, 3, 9
410
51, 2, 5, 60, 4, 5, 6, 7, 86
68, 81, 81, 6
71, 2, 3, 60, 4, 6, 6
861
992, 25
XSMN 500 ngày

12. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 20/5

Thứ 7
20/05
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Giải 858145401
Giải 7857792447101
Giải 69295
0434
3996
4587
3906
8662
8270
6429
0904
3115
8705
8098
Giải 55267612831366438
Giải 459261
04060
18199
20318
00961
91005
58028
89623
79988
62519
07526
28305
27148
45595
96623
80909
13355
08854
64108
14467
91184
98518
05926
37755
73859
44728
38462
67510
Giải 321244
92475
95563
88478
93541
67091
00432
68847
Giải 265847303606780386956
Giải 127333305326443234233
ĐB921019791104930598432241
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
054, 5, 63, 4, 8, 91, 1, 5
18, 94, 90, 5, 8
283, 6, 83, 96, 8
33, 422, 62, 3, 8
44, 781, 71, 7
57, 84, 4, 55, 6, 9
60, 1, 1, 70, 2, 372
7580
87, 84
95, 6, 92, 51, 88
XSMN 1 ngày

13. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 19/5

Thứ 6
19/05
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Giải 8062478
Giải 7391083973
Giải 68055
6925
5293
3716
8491
3269
0062
2762
5249
Giải 5516462864586
Giải 402268
79165
83107
88528
53748
23612
70762
07137
55594
54999
36213
62901
25561
29210
26627
15990
85176
37765
76291
20010
58013
Giải 393401
13234
68736
81494
66929
70358
Giải 2454623440830940
Giải 1404735772476209
ĐB288311190104124026
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
01, 6, 71, 4, 89
11, 20, 3, 60, 3
25, 84, 46, 7, 9
346, 7
480, 9
558
62, 2, 4, 5, 81, 92, 2, 5
733, 6, 8
83, 66
91, 31, 4, 4, 90, 1
XSMN 2 ngày

14. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 18/5

Thứ 5
18/05
Tây NinhAn GiangBình Thuận
Giải 8342317
Giải 7424937702
Giải 62238
5327
5318
7858
8481
4320
7173
7300
5070
Giải 5118733592860
Giải 401373
46870
78950
62197
99476
74192
62034
10879
10015
44077
01740
36820
72476
08004
35788
76348
16348
24578
95559
52518
17580
Giải 307744
05682
33524
13895
90454
36437
Giải 2314995003050528
Giải 1131941599677078
ĐB348200745698923678
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tây NinhAn GiangBình Thuận
0040, 2
1857, 8
24, 70, 0, 3, 48
34, 4, 80, 77
4408, 8
508, 94, 9
60
70, 3, 66, 7, 90, 3, 8, 8, 8
82, 710, 8
92, 4, 7, 95, 6, 8
XSMN 3 ngày

15. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 17/5

Thứ 4
17/05
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Giải 8343421
Giải 7615843251
Giải 67075
7565
7456
1671
4148
4586
8719
4563
3888
Giải 5794146339342
Giải 466151
85862
36747
56566
35652
74265
56857
55357
51582
14877
31443
10262
38856
60677
87824
53912
44425
77022
52341
00376
81289
Giải 388214
47994
32318
12353
07952
97585
Giải 2342786808899979
Giải 1088122252078805
ĐB782638253231199323
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
05
12, 4, 582, 9
201, 2, 3, 4, 5
34, 81, 3, 4
41, 73, 3, 81, 2
51, 2, 6, 73, 6, 71, 2
62, 5, 5, 623
75, 81, 7, 76, 9
82, 6, 85, 8, 9
94
XSMN 4 ngày

16. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 16/5

Thứ 3
16/05
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Giải 8880307
Giải 7493426976
Giải 65070
8116
1159
5972
1169
4275
6059
7144
7648
Giải 5173766683146
Giải 440270
61004
57963
61808
03915
05072
87371
31832
35044
08241
78462
80474
59548
90268
05131
98740
93338
49872
17496
69035
81101
Giải 307877
43953
35361
09798
33386
77211
Giải 2291568262518955
Giải 1718131978228867
ĐB339526524717665077
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
04, 831, 7
13, 5, 671
265, 6
3721, 5, 8
41, 4, 80, 4, 6, 8
53, 6, 95, 9
631, 2, 8, 8, 97
70, 0, 1, 2, 72, 4, 52, 6, 7
8826
9386
XSMN 5 ngày

17. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 15/5

Thứ 2
15/05
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
Giải 8813385
Giải 7314492190
Giải 61166
3706
6901
8252
4026
7703
9251
5990
4603
Giải 5343482132830
Giải 424648
55019
29755
76145
18552
65173
10335
09967
83497
45601
21731
38882
05326
44130
22198
02903
62779
62381
49957
57880
03827
Giải 317355
91438
99756
50426
19339
55486
Giải 2808026475488067
Giải 1562929661001002
ĐB054090823050762245
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
01, 2, 61, 32, 3, 3
14, 90, 3
26, 6, 67
34, 5, 80, 1, 30, 9
45, 85
52, 5, 50, 2, 4, 61, 7
6677
739
8120, 1, 5, 6
90, 22, 70, 0, 8
XSMN 6 ngày

18. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 14/5

Chủ nhật
14/05
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Giải 8657832
Giải 7115487862
Giải 62425
8448
3632
1976
8206
3100
4394
8514
9447
Giải 5084323478697
Giải 415186
08239
37861
12371
56864
58591
47515
78568
05028
21735
84727
87934
34646
53483
65116
64865
98609
56475
17031
56300
83216
Giải 340094
37476
10078
18967
49841
29363
Giải 2847213715057701
Giải 1037583224243715
ĐB275671381832976255
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
00, 60, 1, 9
15, 54, 5, 6, 6
21, 57, 8
32, 92, 4, 51, 2
43, 82, 6, 71, 7
5805
61, 4, 57, 82, 3, 5
71, 1, 66, 8, 85
863, 7
91, 44, 7
XSMN 7 ngày

19. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 13/5

Thứ 7
13/05
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Giải 899833654
Giải 7989469377766
Giải 64106
4451
2033
9561
0394
3317
8693
5715
5103
2638
2022
7425
Giải 57150049872506534
Giải 464425
60618
32023
86786
87397
67483
86697
16605
32611
50715
50502
87819
70701
81630
78052
37958
67085
76377
73969
48311
30631
25838
04377
70191
32544
69279
48001
39911
Giải 381874
44529
60303
50827
09437
30345
99532
56348
Giải 262399521519993246687
Giải 196075880244009125776
ĐB135994151753159503571486
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
061, 2, 3, 53, 31
181, 5, 7, 91, 51
23, 5, 94, 72, 5
3301, 2, 6, 72, 4, 8, 8
454, 8
50, 11, 30, 2, 84
61, 996
74, 57, 76, 7, 9
83, 6, 9356, 7
94, 7, 7, 9, 94, 81, 31
XSMN 1000 ngày

20. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 12/5

Thứ 6
12/05
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Giải 8375428
Giải 7697920287
Giải 65866
4364
8925
6041
8589
1073
9032
2388
3933
Giải 5664648611741
Giải 431150
86439
17965
36646
63136
73987
68775
37116
48476
22601
57927
04099
35731
30350
99992
36598
92328
37449
70812
30938
85545
Giải 361353
85386
44933
23653
99850
16818
Giải 2661068534627007
Giải 1032644610622661
ĐB581170019137080253
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
061, 67
162, 8
250, 78, 8
36, 7, 91, 3, 72, 3, 8
46, 61, 61, 5, 9
50, 30, 3, 40, 3
64, 4, 5, 611
70, 53, 6
86, 797, 8
9792, 8

21. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 11/5

Thứ 5
11/05
Tây NinhAn GiangBình Thuận
Giải 8382539
Giải 7170573403
Giải 60124
7530
6930
4719
1821
2747
3594
0364
2262
Giải 5890404873853
Giải 495206
19010
98713
91167
70049
21875
51495
21614
35030
70522
95489
80398
25829
12705
69803
71515
98791
96073
85995
37505
39482
Giải 303599
03241
86496
50157
88532
11413
Giải 2514189193556595
Giải 1698600254102052
ĐB849542379134327646
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tây NinhAn GiangBình Thuận
04, 653, 3, 5
10, 3, 84, 93, 5
241, 2, 5, 9
30, 0, 80, 4, 52, 9
41, 2, 91, 76
572, 3
60, 72, 4
70, 533
87, 92
95, 96, 81, 4, 5, 5

22. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 10/5

Thứ 4
10/05
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Giải 8134744
Giải 7419001290
Giải 67213
8571
9616
7808
2201
5746
7340
4538
9469
Giải 5962977137611
Giải 428228
96325
77205
05621
90607
02956
21886
70686
17294
08140
73338
17639
98994
06013
85622
93560
58810
17744
20087
03472
30674
Giải 349204
92316
57732
62308
71183
54497
Giải 2918667127669168
Giải 1350015771523768
ĐB005021128993383219
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
01, 4, 5, 71, 1, 8, 8
13, 3, 6, 6, 93, 3, 50, 1, 9
21, 1, 5, 8, 92
32, 8, 98
40, 6, 70, 4, 4
56
660, 8, 8, 9
7162, 4
8663, 7
93, 4, 40, 7

23. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 9/5

Thứ 3
09/05
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Giải 8091401
Giải 7479629079
Giải 68146
8984
3255
0735
9601
4816
3889
1726
2425
Giải 5846863530872
Giải 453156
88722
59076
95228
57956
05408
17398
61164
79541
79017
91668
00865
94187
70714
12805
49089
11061
34665
15861
82683
89139
Giải 366044
55461
85567
29622
20660
33156
Giải 2316207388624286
Giải 1388317261065607
ĐB006150295200026755
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
08, 90, 11, 5, 7
10, 4, 4, 6, 7
20, 2, 82, 95, 6
3159
44, 61
50, 5, 6, 635, 6
61, 84, 5, 7, 80, 1, 1, 5
76, 92, 9
846, 73, 6, 9, 9
98

24. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 8/5

Thứ 2
08/05
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
Giải 8330389
Giải 7214267678
Giải 60745
6624
9846
0890
0080
5134
1322
7615
2225
Giải 5461571601898
Giải 427323
01912
45702
79912
30681
94109
59890
79577
09104
65394
03438
77266
66973
38386
67572
36211
94495
41929
71794
19740
37297
Giải 355907
49526
21231
19572
67297
67474
Giải 2725036045051687
Giải 1124511125849590
ĐB127663637269256412
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
02, 3, 7, 93, 4
12, 2, 4, 51, 2, 5
23, 4, 62, 5, 9
331, 4, 8
45, 60
510, 8
630, 6, 7, 9
72, 3, 72, 4, 8
810, 67, 9
900, 40, 4, 5, 7, 7, 8

25. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 7/5

Chủ nhật
07/05
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Giải 8414926
Giải 7430988925
Giải 64852
3231
4270
9893
5804
9407
7867
4256
6350
Giải 5810282835898
Giải 464584
86594
93276
91960
74338
93596
22084
61560
99061
99212
04485
77089
98117
91609
66911
61481
84183
63379
36228
83936
45899
Giải 307087
28582
89403
65945
83018
00367
Giải 2996879683579096
Giải 1639377655595879
ĐB637712405776840440
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
023, 4, 7, 9
122, 71, 8
25, 6, 8
30, 1, 7, 856
415, 90
5250, 6
600, 17, 7
70, 669, 9
82, 4, 4, 7, 73, 5, 8, 91, 3
94, 636, 8, 9

26. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 6/5

Thứ 7
06/05
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Giải 864671629
Giải 7284333178051
Giải 69051
4766
1537
4883
6318
0224
5579
2603
1979
4281
3120
1783
Giải 53461690438349724
Giải 433185
49717
47461
41498
84549
42624
87138
66833
50016
81070
00285
93794
45940
06169
36565
06402
82064
62990
27313
84966
14732
82649
06822
20100
75192
54285
98362
41269
Giải 318991
97545
43149
36742
00569
41324
18323
08312
Giải 258384974540038453661
Giải 155773485353176215155
ĐB899797960928060842549039
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
042, 30
176, 83, 62
244, 840, 2, 3, 4, 9
37, 83, 3, 52, 49
45, 90, 2, 929
5141, 5
61, 1, 4, 67, 92, 4, 5, 6, 91, 2, 9
7308, 9, 9
84, 4, 53, 541, 3, 5
91, 7, 8402

27. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 5/5

Thứ 6
05/05
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Giải 8262638
Giải 7159292815
Giải 65439
8140
1838
5839
5489
2494
7543
7333
9074
Giải 5721663785377
Giải 402896
80971
30242
20341
12702
94534
80911
16300
28766
96785
48115
10190
66009
62192
79170
89227
53195
29834
56359
50055
55441
Giải 316793
27194
82507
85674
94349
25314
Giải 2909714580531909
Giải 1273795903554200
ĐB248868986619407570
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
020, 5, 7, 90, 9
11, 65, 94, 5
2667
34, 8, 95, 93, 4, 8
40, 1, 21, 3, 9
595, 9
686
71, 1, 94, 80, 0, 4, 7
85, 9
93, 4, 60, 2, 2, 45

28. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 4/5

Thứ 5
04/05
Tây NinhAn GiangBình Thuận
Giải 8104805
Giải 7739893039
Giải 67926
8289
7558
1782
5641
4847
9005
5498
8253
Giải 5923911585340
Giải 402769
22324
42523
40672
57841
47223
18709
44362
58382
04042
11203
83907
32425
84725
68341
65201
03667
15095
66706
30776
19575
Giải 317527
65201
86532
30008
77939
26442
Giải 2400125131581737
Giải 1444325080234190
ĐB175995009170423062
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tây NinhAn GiangBình Thuận
01, 92, 3, 7, 81, 5, 5, 6
10, 25
23, 3, 4, 6, 75, 5
32, 9, 927, 9, 9
411, 2, 7, 80, 1, 2
5883
6922, 7
7205, 6
892, 2
9530, 5, 8

29. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 3/5

Thứ 4
03/05
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Giải 8962900
Giải 7690371144
Giải 64689
9706
5564
1292
5712
0366
2399
3113
7705
Giải 5803046252942
Giải 432934
19694
02918
81838
43383
95784
92145
49790
93529
05489
04113
14695
91978
54142
07490
84765
48066
63918
02173
56328
35627
Giải 348728
85516
69230
56735
85496
17439
Giải 2088712894280566
Giải 1253573367143375
ĐB798468195447803670
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
060, 5
16, 82, 33, 8
285, 9, 97, 8
30, 4, 80, 59
452, 2, 72, 4
57
64, 865, 6, 6
711, 1, 80, 3, 5
83, 4, 99
90, 4, 60, 2, 50, 6, 9

30. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 2/5

Thứ 3
02/05
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Giải 8900176
Giải 7249068605
Giải 62481
8251
7746
1614
9555
4856
5301
0993
5374
Giải 5499845312797
Giải 441555
64309
34268
63315
87134
38908
71360
80699
82764
54014
19006
26932
11625
54532
84898
43187
44613
79138
60257
54382
49388
Giải 316706
53974
66565
18506
46272
21997
Giải 2241768238201554
Giải 1177355760934450
ĐB479876751687692341
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
06, 8, 91, 6, 6, 91, 5
154, 43
25
34, 51, 2, 28
46, 91
51, 55, 60, 4, 7
60, 84, 5, 8
74, 6, 62, 4, 6
812, 72, 7, 8
90, 893, 7, 7, 8
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMN theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Miền Nam trực tiếp

XSMN 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên www.joaocapela.com. Trường hợp kết quả xố số Miền Nam có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,

Nhạc chuông hay miễn phí | Xem bói | Xổ số trực tiếp toàn quốc | Kết quả xổ số- KQXS.me | XSMT hôm qua | Xem bói bài | KQXS - Kết quả xổ số | KQXSMB | XSMN | Xổ số Miền Trung