Xổ số Max 3D- XS Max 3D- KQXS Max 3D

 
 
Hôm qua- Thứ Hai, 29/5 Hôm nay- Thứ Ba, 30/5
  Mục lục:
KQXS> XS Max 3D
Max 3DKỳ M.T.: #00619MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 19
784 805Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 66
895
490
374
569
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 130
726
583
480
577
935
720
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 209
439
605
320
906
583
818
063
486
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 35

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 424

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.964
XS Vietlott Max 3D 30 ngày
 
 
Max 3DKỳ M.T.: #00618MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 67
173 403Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 55
774
796
780
099
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 128
139
740
976
241
511
893
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 88
725
012
250
277
927
800
724
729
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 30

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 345

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.008
XS Vietlott Max 3D 90 ngày
 
 
Max 3DKỳ M.T.: #00617MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 28
014 964Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 50
933
410
244
730
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 80
091
797
905
329
358
551
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 110
351
168
588
004
420
500
891
539
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 20

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 234

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.888
XS Vietlott Max 3D 100 ngày
 
 
Max 3DKỳ M.T.: #00616MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 38
669 339Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 91
985
583
236
309
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 138
930
468
432
297
006
910
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100N: 191
999
825
998
388
742
895
395
472
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 51

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 517

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.371
XS Vietlott Max 3D 200 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00615MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 41
812 779Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 62
092
406
873
438
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 70
970
586
705
446
142
408
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 109
757
386
962
502
073
617
930
501
Giải tư (KK)
5tr: 9

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 28

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 420

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.424
XS Vietlott Max 3D 300 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00614MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 46
888 412Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 71
865
686
369
240
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 210
212
885
782
679
254
834
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 134
548
703
103
973
273
063
108
163
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 29

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 292

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.114
XS Vietlott Max 3D 10 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00613MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 52
543 744Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 111
942
203
486
092
Giải nhì
40tr: 21
Giải ba
210N: 138
048
920
140
818
226
216
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 180
473
105
302
246
866
805
351
743
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 56

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 436

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.384
XS Vietlott Max 3D 20 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00612MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 46
324 152Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 56
330
802
899
115
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 99
695
585
588
138
776
161
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 133
431
329
058
565
617
847
790
644
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 22

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 383

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.732
XS Vietlott Max 3D 40 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00611MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 16
641 670Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 42
293
085
620
571
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 139
444
567
552
076
048
717
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100N: 106
283
934
129
781
702
628
029
124
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 29

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 251

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.855
XS Vietlott Max 3D 50 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00610MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 33
517 550Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 98
101
842
951
520
Giải nhì
40tr: 30
Giải ba
210N: 106
906
076
790
871
824
443
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100N: 143
630
532
280
504
987
352
102
733
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 75

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 400

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.301
XS Vietlott Max 3D 60 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00609MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 20
449 966Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 56
940
133
850
979
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 114
276
136
383
065
533
369
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 159
244
329
739
047
384
307
438
231
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 25

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 341

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.218
XS Vietlott Max 3D 500 ngày
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX3D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Max 3D trực tiếp

XSMAX3D được chúng tôi tường thuật trực tiếp chính xác và nhanh nhất từ hội đồng xskt Max 3D. Để xem được kết quả xổ số Max 3D chính xác nhất, vui lòng đợi sau khi kết quả được cập nhật toàn bộ!
Từ khóa
XSMAX3D: tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Max 3D lúc 18h14p. SXMAX3D - KQXSMAX3D - XSKT Max 3D hôm nay/ hôm qua
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,

Xổ số trực tiếp toàn quốc | Xổ số 3 Miền | Tải nhạc chờ | Nhạc chuông miễn phí | http://xskt.com.vn/ | XSMB | Xổ số Miền Nam | XSMN hôm qua | Nhạc chuông hay miễn phí | Tử vi hàng ngày