XSMB 30 ngày

 
 
Hôm qua- Chủ Nhật, 28/5 Hôm nay- Thứ Hai, 29/5
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB79459
Giải Nhất32985
Giải Nhì3673928089
Giải Ba008248482831874
101262999197383
Giải Tư 9781953753879377
Giải Năm732788768618
044833206967
Giải Sáu972313256
Giải Bảy71503280
KH trúng ĐB: (SM) 14 13 11 8 7 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 6, 9
1 3, 8 6 7
2 0, 4, 6, 7, 8 7 1, 2, 4, 6, 7
3 2, 7, 9 8 0, 1, 3, 5, 7, 9
4 8 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 199194
Bộ số 276
Bộ số 3275
XSMB 30 ngày
 
 
Giải ĐB96237
Giải Nhất71344
Giải Nhì4253309954
Giải Ba967461557995688
524192817526519
Giải Tư 6364886732111681
Giải Năm169889408762
790154252843
Giải Sáu849191024
Giải Bảy76315445
KH trúng ĐB: (SN) 14 12 10 9 7 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4, 4
1 1, 9, 9 6 2, 4, 7
2 4, 5 7 5, 6, 9
3 1, 3, 7 8 1, 8
4 0, 3, 4, 5, 6, 9 9 1, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18194403
Bộ số 23911
Bộ số 327812
Bộ số 425
Bộ số 529
Bộ số 635
XSMB 90 ngày
Giải ĐB36191
Giải Nhất12247
Giải Nhì7412555916
Giải Ba509391817211720
733397368622536
Giải Tư 1413765621519010
Giải Năm320871954948
321094630955
Giải Sáu188203342
Giải Bảy53311103
KH trúng ĐB: (SP) 15 13 9 7 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 8 5 1, 3, 5, 6
1 0, 0, 1, 3, 6 6 3
2 0, 5 7 2
3 1, 6, 9, 9 8 6, 8
4 2, 7, 8 9 1, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 150524
Bộ số 225
Bộ số 3521
XSMB 100 ngày
Giải ĐB20319
Giải Nhất70232
Giải Nhì2950071249
Giải Ba168849988128251
717869777782108
Giải Tư 7537280294433856
Giải Năm252155322000
798792910000
Giải Sáu369815984
Giải Bảy67749689
KH trúng ĐB: (SQ) 15 14 11 7 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 0, 2, 8 5 1, 6
1 5, 9 6 7, 9
2 1 7 4, 7
3 2, 2, 7 8 1, 4, 4, 6, 7, 9
4 3, 9 9 1, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 173293
Bộ số 235
Bộ số 3020
XSMB 200 ngày
Giải ĐB95972
Giải Nhất02366
Giải Nhì4359056621
Giải Ba191951421652782
533479281999789
Giải Tư 0740690759578967
Giải Năm485186915830
730162303908
Giải Sáu882890258
Giải Bảy61271744
KH trúng ĐB: (ST) 13 10 6 5 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7, 8 5 1, 7, 8
1 6, 7, 9 6 1, 6, 7
2 1, 7 7 2
3 0, 0 8 2, 2, 9
4 0, 4, 7 9 0, 0, 1, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 141679
Bộ số 248
Bộ số 3134
XSMB 300 ngày
Giải ĐB32754
Giải Nhất68161
Giải Nhì7201798904
Giải Ba946979474093753
554590141423607
Giải Tư 5492522714932338
Giải Năm964307099863
578487578109
Giải Sáu890019282
Giải Bảy50341565
KH trúng ĐB: (SU) 15 12 7 6 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 9, 9 5 0, 3, 4, 7, 9
1 4, 5, 7, 9 6 1, 3, 5
2 7 7
3 4, 8 8 2, 4
4 0, 3 9 0, 2, 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 102713
Bộ số 261
Bộ số 3550
XSMB 10 ngày
Giải ĐB45297
Giải Nhất72064
Giải Nhì8614042405
Giải Ba127661097702349
287543860504496
Giải Tư 2441419767936975
Giải Năm274284215142
429090437521
Giải Sáu733013729
Giải Bảy39707650
KH trúng ĐB: (SV) 15 14 13 12 11 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5 5 0, 4
1 3 6 4, 6
2 1, 1, 9 7 0, 5, 6, 7
3 3, 9 8
4 0, 1, 2, 2, 3, 9 9 0, 3, 6, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 159625
Bộ số 277
Bộ số 3167
XSMB 20 ngày
Giải ĐB70452
Giải Nhất64077
Giải Nhì4476724888
Giải Ba256838199759483
165344589515457
Giải Tư 0445167498797857
Giải Năm190141377930
433410799162
Giải Sáu956370377
Giải Bảy99330427
KH trúng ĐB: (SX) 13 11 8 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4 5 2, 6, 7, 7
1 6 2, 7
2 7 7 0, 4, 7, 7, 9, 9
3 0, 3, 4, 4, 7 8 3, 3, 8
4 5 9 5, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 19808305
Bộ số 26910
Bộ số 331912
Bộ số 418
Bộ số 529
Bộ số 634
XSMB 40 ngày
Giải ĐB22317
Giải Nhất14150
Giải Nhì3373351891
Giải Ba827562165715856
863114158754889
Giải Tư 4351115298150486
Giải Năm490695312902
286320861971
Giải Sáu187478712
Giải Bảy56366629
KH trúng ĐB: (SY) 17 16 13 12 11 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 0, 1, 2, 6, 6, 6, 7
1 1, 2, 5, 7 6 3, 6
2 9 7 1, 8
3 1, 3, 6 8 6, 6, 7, 7, 9
4 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 169729
Bộ số 217
Bộ số 3523
XSMB 50 ngày
Giải ĐB22632
Giải Nhất63943
Giải Nhì0111919532
Giải Ba768568948264227
005620164185632
Giải Tư 7352861678288053
Giải Năm557283288721
763728726281
Giải Sáu990054631
Giải Bảy18679970
KH trúng ĐB: (SZ) 14 13 12 10 9 8
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 3, 4, 6
1 6, 8, 9 6 2, 7
2 1, 7, 8, 8 7 0, 2, 2
3 1, 2, 2, 2, 7 8 1, 2
4 1, 3 9 0, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 194611
Bộ số 266
Bộ số 3959
XSMB 60 ngày
Giải ĐB19031
Giải Nhất78859
Giải Nhì7839219184
Giải Ba087412253953479
893024513893780
Giải Tư 6799187090945813
Giải Năm565850311982
951406517630
Giải Sáu208378741
Giải Bảy63378249
KH trúng ĐB: (RB) 13 12 11 10 9 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 1, 8, 9
1 3, 4 6 3
2 7 0, 8, 9
3 0, 1, 1, 7, 8, 9 8 0, 2, 2, 4
4 1, 1, 9 9 2, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 197045
Bộ số 231
Bộ số 3802
XSMB 500 ngày
Giải ĐB90956
Giải Nhất63262
Giải Nhì5638717280
Giải Ba558388786181301
122007563088618
Giải Tư 2320034440385493
Giải Năm185353022858
033238879106
Giải Sáu107095442
Giải Bảy53718005
KH trúng ĐB: (RC) 15 11 10 8 6 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 5, 6, 7 5 3, 3, 6, 8
1 8 6 1, 2
2 0 7 1
3 0, 2, 8, 8 8 0, 0, 7, 7
4 2, 4 9 3, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 191732
Bộ số 216
Bộ số 3758
XSMB 1 ngày
Giải ĐB67753
Giải Nhất19470
Giải Nhì8444350523
Giải Ba485071004872799
015568362377648
Giải Tư 4096616483078743
Giải Năm603628530517
516726793096
Giải Sáu454812208
Giải Bảy76528551
KH trúng ĐB: (RD) 12 11 10 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 7, 8 5 1, 2, 3, 3, 4, 6
1 2, 7 6 4, 7
2 3, 3 7 0, 6, 9
3 6 8 5
4 3, 3, 8, 8 9 6, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 158144
Bộ số 246
Bộ số 3483
XSMB 2 ngày
Giải ĐB19949
Giải Nhất70603
Giải Nhì8310586922
Giải Ba046127793398947
173932147409615
Giải Tư 4996899175813443
Giải Năm241524689975
784458367768
Giải Sáu209521997
Giải Bảy68900810
KH trúng ĐB: (RE) 15 13 12 10 7 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 8, 9 5
1 0, 2, 5, 5 6 8, 8, 8
2 1, 2 7 4, 5
3 3, 6 8 1
4 3, 4, 7, 9 9 0, 1, 3, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 15560106
Bộ số 21010
Bộ số 364316
Bộ số 417
Bộ số 526
Bộ số 628
XSMB 3 ngày
Giải ĐB84102
Giải Nhất12141
Giải Nhì0391459392
Giải Ba894767371853418
264700440187540
Giải Tư 9810738456034657
Giải Năm124514442197
758158501090
Giải Sáu531230371
Giải Bảy43756500
KH trúng ĐB: (RF) 11 8 7 6 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 3 5 0, 7
1 0, 4, 8, 8 6 5
2 7 0, 1, 5, 6
3 0, 1 8 1, 4
4 0, 1, 3, 4, 5 9 0, 2, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 180736
Bộ số 282
Bộ số 3682
XSMB 4 ngày
Giải ĐB63134
Giải Nhất66488
Giải Nhì8310650659
Giải Ba643278525306416
709699217448990
Giải Tư 8984443614665849
Giải Năm863819647075
374112404458
Giải Sáu860897971
Giải Bảy55787380
KH trúng ĐB: (RG) 15 14 11 9 8 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 3, 5, 8, 9
1 6 6 0, 4, 6, 9
2 7 7 1, 3, 4, 5, 8
3 4, 6, 8 8 0, 4, 8
4 0, 1, 9 9 0, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 125771
Bộ số 284
Bộ số 3930
XSMB 5 ngày
Giải ĐB58546
Giải Nhất87138
Giải Nhì7075246168
Giải Ba962083148886067
221833785954970
Giải Tư 5523147179789994
Giải Năm276711429742
932712267965
Giải Sáu921554160
Giải Bảy30256414
KH trúng ĐB: (RK) 15 11 9 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 2, 4, 9
1 4 6 0, 4, 5, 7, 7, 8
2 1, 3, 5, 6, 7 7 0, 1, 8
3 0, 8 8 3, 8
4 2, 2, 6 9 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 129009
Bộ số 244
Bộ số 3342
XSMB 6 ngày
Giải ĐB44481
Giải Nhất08861
Giải Nhì0283200516
Giải Ba797979717125884
019620544808284
Giải Tư 6836564525368583
Giải Năm326259006671
755507932640
Giải Sáu441909144
Giải Bảy21922662
KH trúng ĐB: (RL) 12 11 10 9 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5 5
1 6 6 1, 2, 2, 2
2 1, 6 7 1, 1
3 2, 6, 6 8 1, 3, 4, 4
4 0, 1, 4, 5, 8 9 2, 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 170120
Bộ số 237
Bộ số 3659
XSMB 7 ngày
Giải ĐB88060
Giải Nhất04143
Giải Nhì2861084265
Giải Ba131983754014699
889407426727235
Giải Tư 3713873625319024
Giải Năm338419369737
400386601216
Giải Sáu887368121
Giải Bảy95866442
KH trúng ĐB: (RM) 15 14 12 11 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 0, 3, 6 6 0, 0, 4, 5, 7, 8
2 1, 4 7
3 1, 5, 6, 6, 7 8 4, 6, 7
4 0, 0, 2, 3 9 5, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 150809
Bộ số 225
Bộ số 3849
XSMB 1000 ngày
Giải ĐB02904
Giải Nhất87627
Giải Nhì8402269837
Giải Ba433162607417200
071624416845606
Giải Tư 6611385875608625
Giải Năm755189190927
743543978312
Giải Sáu438142508
Giải Bảy16261962
KH trúng ĐB: (RN) 14 12 11 10 7 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 6, 8 5 1, 8
1 1, 2, 6, 6, 9, 9 6 0, 2, 2, 8
2 2, 5, 6, 7, 7 7 4
3 5, 7, 8 8
4 2 9 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18296801
Bộ số 26302
Bộ số 360304
Bộ số 411
Bộ số 530
Bộ số 633
Giải ĐB82647
Giải Nhất95546
Giải Nhì3937898658
Giải Ba979941376007192
616459125434455
Giải Tư 5511452706424236
Giải Năm015578612259
024217875726
Giải Sáu432624534
Giải Bảy16147239
KH trúng ĐB: (RP) 15 13 7 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 5, 5, 8, 9
1 1, 4, 6 6 0, 1
2 4, 6, 7 7 2, 8
3 2, 4, 6, 9 8 7
4 2, 2, 5, 6, 7 9 2, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 181672
Bộ số 289
Bộ số 3687
Giải ĐB81918
Giải Nhất25824
Giải Nhì1213610697
Giải Ba619493331079061
224008574285067
Giải Tư 1177492260289883
Giải Năm417710118968
326075007006
Giải Sáu561096553
Giải Bảy87354942
KH trúng ĐB: (RQ) 16 14 12 10 9 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 6 5 3
1 0, 1, 8 6 0, 1, 1, 7, 8
2 2, 4, 8 7 7, 7
3 5, 6 8 3, 7
4 2, 2, 9, 9 9 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 121065
Bộ số 275
Bộ số 3314
Giải ĐB00865
Giải Nhất40456
Giải Nhì4200820843
Giải Ba651777743046157
488081276042502
Giải Tư 2066198179885669
Giải Năm164461087298
408648186593
Giải Sáu473470221
Giải Bảy70615202
KH trúng ĐB: (RT) 10 9 7 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 8, 8, 8 5 2, 6, 7
1 8 6 0, 1, 5, 6, 9
2 1 7 0, 0, 3, 7
3 0 8 1, 6, 8
4 3, 4 9 3, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 121744
Bộ số 230
Bộ số 3904
Giải ĐB61820
Giải Nhất92980
Giải Nhì7554722089
Giải Ba481526731878622
653014039881980
Giải Tư 3658640602122988
Giải Năm479197481765
224836940371
Giải Sáu389974716
Giải Bảy84001458
KH trúng ĐB: (RU) 15 13 9 6 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 6 5 2, 8, 8
1 2, 4, 6, 8 6 5
2 0, 2 7 1, 4
3 8 0, 0, 4, 8, 9, 9
4 7, 8, 8 9 1, 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/05/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 106580
Bộ số 207
Bộ số 3709
Giải ĐB90819
Giải Nhất14462
Giải Nhì4693876537
Giải Ba648838770617676
036831344665386
Giải Tư 6589103887012478
Giải Năm236857067865
848419135540
Giải Sáu027311663
Giải Bảy50708822
KH trúng ĐB: (RV) 15 14 13 8 6 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 6 5 0
1 1, 3, 9 6 2, 3, 5, 8
2 2, 7 7 0, 6, 8
3 7, 8, 8 8 3, 3, 4, 6, 8, 9
4 0, 6 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/04/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 160879
Bộ số 291
Bộ số 3243
Giải ĐB54639
Giải Nhất71291
Giải Nhì4169859064
Giải Ba638825365695705
242242563522662
Giải Tư 8260040649702455
Giải Năm144569306352
479055071824
Giải Sáu123603919
Giải Bảy91312921
KH trúng ĐB: (RX) 13 12 9 7 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 6, 7 5 2, 5, 6
1 9 6 0, 2, 4
2 1, 3, 4, 4, 9 7 0
3 0, 1, 5, 9 8 2
4 5 9 0, 1, 1, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/04/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17444010
Bộ số 21412
Bộ số 349213
Bộ số 425
Bộ số 530
Bộ số 632
Giải ĐB13196
Giải Nhất47757
Giải Nhì7526025528
Giải Ba625261148539031
209675186402270
Giải Tư 8012608511504819
Giải Năm002065001331
346256538899
Giải Sáu993308910
Giải Bảy24389666
KH trúng ĐB: (RY) 19 18 17 16 9 8 7 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8 5 0, 3, 7
1 0, 2, 9 6 0, 2, 4, 6, 7
2 0, 4, 6, 8 7 0
3 1, 1, 8 8 5, 5
4 9 3, 6, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/04/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 132499
Bộ số 255
Bộ số 3839
Giải ĐB80755
Giải Nhất28579
Giải Nhì9767333524
Giải Ba859380588647570
398959197330964
Giải Tư 5084495741417474
Giải Năm244594434893
883224907827
Giải Sáu068670765
Giải Bảy74025016
KH trúng ĐB: (RZ) 15 14 13 11 8 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 0, 5, 7
1 6 6 4, 5, 8
2 4, 7 7 0, 0, 3, 3, 4, 4, 9
3 2, 8 8 4, 6
4 1, 3, 5 9 0, 3, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/04/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 113198
Bộ số 220
Bộ số 3838

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên www.joaocapela.com. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,

Nhạc chuông hay miễn phí | Xem bói | KQXSMB | XSMN | Xổ số Miền Trung | XSMB hôm qua | Tải nhạc chờ | Xem bói bài | XSMN hôm qua | Tử vi hàng ngày